Brand Hero

Lakeland Europe Blog – Polski

Lakeland Europe Blog Lakeland Europe Blog – Français Lakeland Europe Blog – Deutsch Lakeland Europe Blog – española Lakeland Europe Blog – Italiano Lakeland Europe Blog – Nederlands Lakeland Europe Blog – Polski
 English  Français  Deutsch  española  Italiano  Nederlands  Polski

PTASIA GRYPA i czynniki zakaźne: Zrozumienie oraz wyjaśnienie testów i klasyfikacji związanych z normą EN 14126

W związku z pojawieniem się ognisk ptasiej grypy w kilku państwach europejskich, łącznie z Wielką Brytanią, problem prawdopodobnie będzie się nasilał na początku 2017 roku — dlatego wkrótce po Nowym Roku opublikujemy nasze porady dotyczące odpowiedniej odzieży ochronnej.

avian flu image hi res.jpgNiemniej jednak, tak jak w przypadku epidemii wirusa ebola dwa lata temu, nadal utrzymują się poważne nieporozumienia w kwestii testów i klasyfikacji w zakresie ważnej normy EN 14126 (Odzież chroniąca przed czynnikami zakaźnymi) i niektórzy producenci powołują się na klasyfikację opartą na referencyjnym teście ISO 16603. Jest to niezrozumienie lub przeinaczenie normy i w najgorszym razie może prowadzić do poważnych konsekwencji. Właściwe rozumienie normy EN 14126 jest ważne przy wyborze odpowiedniej odzieży ochronnej i ten blog wyjaśnia podstawowe fakty.

EN 14126 obejmuje cztery istotne i sklasyfikowane testy — a nie pięć, jak twierdzą niektórzy. Wymienionych jest pięć testów, ale pierwszy (ISO 16603) służy jedynie do wyznaczenia punktu wyjściowego do przeprowadzenia „prawdziwego” testu ochrony przed zakażoną krwią i płynami ustrojowymi, ISO 16604. Tabela klasyfikacji wyraźnie odnosi się WYŁĄCZNIE do testu ISO 16604, NIE MA KLASYFUKACJI dla ISO 16603 i powoływanie się na taką klasyfikację nie ma żadnego znaczenia; ten test nie dowodzi żadnej ochrony. Kiedy więc jakiś producent powołuje się na klasyfikację zgodnie z ISO 16603, to można w tym widzieć jedynie przejaw błędnego rozumienia normy.

Aby rozwiać ewentualne wątpliwości, przytaczam punkt 4.1.4.1 z tekstu normy:

MicroMax-TS in lab.jpg____________________________________________________________________

„4.1.4.1 Odporność na skażone ciecze pod ciśnieniem hydrostatycznym

Podczas badania zgodnie z ISO/FDIS 16603 oraz ISO/FDID 16604 materiały należy zaklasyfikować według poziomów ochrony podanych w tabeli 1 [nie pokazanej tutaj] zgodnie z wynikami uzyskanymi w teście bakteriofagów (ISO/FDIS 16604).

UWAGA: Test syntetycznej krwi (IS/FDIS 16603) wykorzystuje się do celów przesiewowych, tj. do oszacowania poziomu, przy którym można spodziewać się przeniknięcia podczas wykonywania testu bakteriofagów (ISO/FDIS 16604)”

____________________________________________________________________

Wyróżnione zostały kluczowe fazy i sprawa przedstawia się dość jednoznacznie: Klasyfikacja w tabeli 1 odnosi się do wyników otrzymanych w ISO 16604, a nie 16603. Nie ma tabeli klasyfikacji dla ISO 16603. Co więcej, w przytoczonym fragmencie wyraźnie wyjaśniono, że ISO 16603 wykorzystuje się wyłącznie do celów przesiewowych w ramach przygotowania do ISO 16604.

Bardziej szczegółową analizę normy EN 14126 wraz z wyjaśnieniem, dlaczego ISO 16603 nie nadaje się do określania jakiegokolwiek poziomu ochrony, można znaleźć w dokumencie objaśniającym EN 14126 opracowanym podczas epidemii wirusa ebola, kiedy powszechnie zapanowało takie samo nieporozumienie — pobierz dokument pod poniższym linkiem…

http://www.lakeland.com/media/wysiwyg/Europe/EC_Technical_Data_Sheets/Clarification_on_the_EN_14126_standard_Feb_2015.pdf?utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.lakeland.com%2Feurope%2Fresources%2Ftechnical-guides.html

Nasz dokument z radami na temat odzieży ochronnej w związku z ptasią grypą będzie dostępny możliwie jak najszybciej w 2017 roku

 

© 2017 Lakeland Inc. All Rights Reserved.