Brand Hero

Lakeland Europe Blog – Polski

Lakeland Europe Blog Lakeland Europe Blog – Français Lakeland Europe Blog – Deutsch Lakeland Europe Blog – española Lakeland Europe Blog – Italiano Lakeland Europe Blog – Nederlands Lakeland Europe Blog – Polski
 English  Français  Deutsch  española  Italiano  Nederlands  Polski

Jak obliczyć czas bezpiecznego użytkowania kombinezonów chemicznych

 

W opublikowanym na naszym blogu artykule Kiedy „czas przebicia” nie jest „czasem przebicia”? wyjaśniliśmy, dlaczego czas przebicia w teście przenikania nie może być traktowany jako wyznacznik czasu bezpiecznego użytkowania. Wskaźnik ten nie tylko nie służy do tego celu, ale także nie nadaje się do wskazywania bezpiecznych poziomów narażenia. Użytkownicy kombinezonów mają zatem niezły orzech do zgryzienia... Jak ustalić czas bezpiecznego użytkowania kombinezonu?

Jeśli czytaliście zamieszczony w magazynie Health and Safety International artykuł poświęcony Frankowi Schaafowi, przełożonemu pielęgniarek w Evonik, wiecie, że dostępne jest rozwiązanie w postaci prostej kalkulacji. Oto ona:

ChemMax 3 with permasure Screen tablet with blur-1.jpgAby obliczyć bezpieczny czas użytkowania kombinezonów chemicznych należy wiedzieć dwie rzeczy:

  1. „Jaka ilość substancji chemicznej może przeniknąć”? (lub „jaka ilość substancji może wejść w kontakt z ciałem”) oraz
  2. „Czy ilość ta jest szkodliwa dla zdrowia”?

 Jaka ilość substancji chemicznej może przeniknąć?

Ilość, która przeniknęła, można obliczyć na podstawie trzech wartości:

  1. Prędkość przenikania: prędkość, z jaką zachodzi przenikanie
  2. Powierzchnia skażenia: powierzchnia kombinezonu, która może zostać zanieczyszczona substancją chemiczną
  3. Czas ekspozycji: okres, w którym kombinezon może być narażony na działanie substancji chemicznej

Mnożąc te wartości, możemy obliczyć przybliżoną ilość, która przeniknęła w określonym czasie. Poniższa tabela zawiera przykładowe dane:

calculation - polish.jpg

 

Widoczne są są trzy wersje wyniku:

a) łączna ilość, która przeniknęła, wyrażona w mikrogramach (µg),
b)  ta sama wartość wyrażona w gramach i c) ilość w mikrogramach na centymetr kwadratowy. Każdy z wyników może okazać się przydatny.

Wyniki uwzględniają różne okresy: 30 min, 60 min, 90 min itd.

Wiemy już, jaka ilość substancji chemicznej może przeniknąć w określonym czasie. Kolejną kwestią jest ilość substancji szkodliwa dla zdrowia”.

 Czy obliczona ilość, która przeniknęła, może być szkodliwa?

Substancje chemiczne mogą znacznie różnić się od siebie pod względem toksyczności. W przypadku niektórych wysoce toksycznych substancji nawet niewielka ich ilość może być szkodliwa dla zdrowia. W przypadku mniej toksycznych substancji ich ilość musi być większa, aby zaszkodzić. Widać to na poniższym wykresie prędkości przenikania. Sekcja znajdująca się pod krzywą prędkości przenikania oznacza ilość, która przeniknęła.

permeation Graph - polish.jpgWidoczne są trzy poziomy toksyczności:
* A oznacza niską toksyczność (substancja jest szkodliwa w dużej ilości),
* B oznacza średnią toksyczność,
* a C oznacza wysoką toksyczność (substancja jest szkodliwa w małej ilości).

 

W celu obliczenia czasu bezpiecznego użytkowania odzieży należy porównać ilość, która przeniknęła, z toksycznością chemiczną. Limity toksyczności skórnej mogą być wyrażone w różnych jednostkach, np. w mikrogramach na minutę na centymetr kwadratowy. Przykładowo w przypadku toluenu, substancji o stosunkowo wysokiej toksyczności, wartość ta może wynosić 20 µg/min/cm2. Jeśli powyższa kalkulacja ilości, która przeniknęła (wiersz 3 w tabeli), dotyczyłaby toluenu, limit czasu bezpiecznego użytkowania wynosiłby 60-90 minut. Obliczenie dokładnego punktu w czasie jest możliwe, jednak z uwagi na kwestie zarządzania bezpieczeństwem i stosowania marginesów błędu należałoby ustalić maksymalny czas bezpiecznego użytkowania na poziomie 60 minut.

W niektórych przypadkach limit toksyczności może zostać ustawiony jako ilość łączna. W tej sytuacji obliczona łączna ilość, która przeniknęła, może zostać użyta w ten sam sposób tj. porównana z limitem toksyczności w danym okresie.

 

Podczas ustalania bezpiecznych czasów użytkowania najtrudniejszym elementem nie jest wcale sama kalkulacja. Znacznie bardziej skomplikowane może okazać się uzyskanie informacji niezbędnych do jej wykonania. Powierzchnia i czas ekspozycji mogą bazować na parametrach zastosowania, jednak informacje na temat prędkości przenikania i limitu toksyczności nie są tak łatwo dostępne. Część informacji można uzyskać z raportów testowych producenta (pamiętając przy tym, że prędkość przenikania zmienia się z upływem czasu i przyjmuje różną wartość w zależności od temperatury), a pozostałe są dostępne w kartach charakterystyki i na stronach internetowych. Z uwagi na niedostatek i różnorodność dostępnych informacji zaleca się zakładanie najgorszego z możliwych scenariuszy, a co za tym idzie stosowanie marginesów bezpieczeństwa.

Na potrzeby tego artykułu zasada jest ważniejsza od szczegółów. Choć ustaliliśmy już, że czas przebicia w teście przenikania nie może być traktowany jako wyznacznik czasu bezpiecznego użytkowania, wiemy, że czas ten można obliczyć. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny przeprowadzać tego typu analizy w celu ustalenia bezpiecznego czasu użytkowania kombinezonów przez operatorów, zamiast polegać na czasie przebicia w teście przenikania, który nie tylko nie służy do tego celu, ale także nie nadaje się do wskazywania bezpiecznych poziomów narażenia.

© 2017 Lakeland Inc. All Rights Reserved.