Brand Hero

Lakeland Europe Blog – Nederlands

Lakeland Europe Blog Lakeland Europe Blog – Français Lakeland Europe Blog – Deutsch Lakeland Europe Blog – española Lakeland Europe Blog – Italiano Lakeland Europe Blog – Nederlands Lakeland Europe Blog – Polski
 English  Français  Deutsch  española  Italiano  Nederlands  Polski

Waarom moeten Type 3 & 4 kledingstukken geconstrueerd worden met een afgedichte naad en NIET een gebonden naad?

Onlangs hebben we op de Europese markt minstens één kledingstuk opgemerkt met gebonden naden dat gecertificeerd was volgens EN 14605, Type 4. E zijn verschillende redenen waarom dit niet correct kan zijn en we adviseren gebruikers om op hun hoede te zijn voor dergelijke producten; Type 3 en 4 kledingstukken moet afgedichte naden hebben en een gebonden naad is geen afgedichte naad.

Er zijn doorgaans vier typen van naden die gebruikt worden op wegwerpbare beschermende werkkleding. “Gestikt”, “gebonden”, “gelast” (hetzij ultrasonisch of anderzijds) en “gestikt en afgeplakt”. Van deze naden bieden alleen de laatste twee, “gelaste” en “gestikte en afgeplakte” naden, een vloeistofdichte afdichting. Gestikte en gebonden naden bieden GEEN afdichting aangezien beide naden gaten hebben waar de draad door gaat en waar een verontreiniging kan doordringen of door kan lekken.

Dutch_-bound_seam_construction_image.jpgDe gebonden naad in het bijzonder zorgt voor wat verwarring. Hierbij worden de twee stofdelen samengebracht in een stootnaad en er wordt een afzonderlijke strook stof rond de twee stofranden gewikkeld en op zijn plaats gestikt over de lengte van de naad. Hoewel dit een merkelijke verbetering is ten opzichte van een standaard gestikte naad, is het geen afgedichte naad aangezien deze nog steeds stikgaten heeft – in essentie openingen waar vloeistoffen of chemische stoffen door kunnen dringen - in het bijzonder indien de naad belast wordt, zodat de gaten "open" komen te staan zodat zelfs nog meer vloeistof kan binnenkomen. Bovendien kan de draad zelf ook een weg vormen waarlangs de vloeistof binnendringt, aangezien het vaak een uitstekend afvoermedium vormt.

Deze kwestie is belangrijk omdat er vóór 2005 een aantal Type 4 kledingstukken op de markt waren die geconstrueerd waren met gebonden naden. Sedert 2005 werden deze ingetrokken - omwille van onderstaande redenen. Maar onlangs hebben wij in Europa kledingstukken opgemerkt met gebonden zomen, doorgaans geïmporteerd van Aziatische producenten en ogenschijnlijk gecertificeerd voor Type 4. Dit is gevaarlijk. Er zijn zeer goede redenen (en minstens één praktische en standaardgebaseerde reden) waarom gebonden naden uitgesloten MOETEN worden van toepassing in Type 3 en 4 kledingstukken.

Waarom gebonden naden uitgesloten MOETEN worden voor Type 3 en 4 kledingconstructie

Bound_seam.jpgHet primair aanvaarde doel van Type 3 en 4 kledingstukken is bescherming tegen gevaarlijke vloeibare chemicaliën. In de meeste gevallen zijn dit chemicaliën met hogere risico's, chemicaliën waarvoor de gevolgen van een falende bescherming, zelfs voor kleine hoeveelheden, relatief hoog kunnen zijn (de term "falen" betekent dat de vloeistof er in geslaagd is om door te dringen). Type 6 toepassingen houden daarentegen verband met vloeistoffen zoals spuitverven waarvoor de gevolgen van het falen relatief laag zijn, dus een niet-afgedichte naad is aanvaardbaar. Gezien het feit dat beide Type 3 en 4 toepassingen resulteren in een grondig doordrenken van het kledingstuk (het primaire verschil zit in de druk en de aard van de verstuiving) lijkt het een onaanvaardbaar hoog risico om een gebonden naad te gebruiken waarbij de gevolgen van zelfs relatief kleine hoeveelheden doorgedrongen vloeistof toch ernstig kunnen zijn.

stitched_and_taped_seam.jpgBijgevolg zouden we steeds aanbevelen dat elke Type 3 of 4 kledingstuk moet geconstrueerd worden met een afgedichte naad. Tot de laatste herziening in 2005 van EN 14605, de norm voor Type 3 & 4 kledingstukken, werd dit betwist. Het enige aspect van de vereiste test (vóór de herziening) dat invloed kon ondervinden van de naadconstructie van een kledingstuk (met uitzondering van de naadsterkte) was de “Type” test van het afgewerkte kledingstuk, waarbij het kledingstuk wordt besproeid met een vloeistof. Het type verneveling en de druk werden aangepast afhankelijk van de test voor Type 3 of Type 4. Deze test evalueert elke penetratie die zich voordoet. In sommige gevallen liet deze test SOMMIGE kledingstukken die geconstrueerd waren met gebonden naden slagen voor Type 4… en een aantal van deze kledingstukken waren op de markt - hoewel men moet stellen dat dit waarschijnlijk eerder een toevallige geluksfactor was in de test in de plaats van goede planning of ontwerp van het kledingstuk. Maar, sinds de 2005 herziening van de norm, is een afgedichte naad een vereiste van de norm – zelfs wanneer het gaat om een vereiste die geïmpliceerd is in de plaats van impliciet gespecificeerd.

Waarom gebonden naden (nu) uitgesloten ZIJN voor Type 3 en 4 kledingconstructie

Eén van de herzieningen in de 2005 update van de norm lag in de vereisten voor permeatietests van naden tegen een chemische stof. De details staan in clausule 4.2:-

Dutch_-_en_14605_excerpt_clause_4.11_image_1.jpg

[N.B.: Ref: EN 463 en EN 468: op het ogenblik van deze norm, waren dit de normen voor de afgewerkte spraytests voor kledingstukken (Jet en Spray). Deze werden achterhaald door testnummers EN ISO 17491-3:2008 en EN ISO 17491-4:2008+A1:2016 hoewel de tests niet veranderd zijn. De EN 14605 test wordt momenteel herzien en de referenties worden bijgewerkt wanneer een herziene versie wordt gepubliceerd.]

De belangrijkste delen zijn gemarkeerd. De aantekeningreferenties EN 14325:2003, clausule 4.11. EN 14325 is de norm die alle prestatieklassen definieert.

Dutch_-Clause_4.11_-_excerpt_from_EN_14325.jpg

Laten we even samenvatten wat deze clausules impliceren.

1) De Type 3 & 4 norm EN 14605 verklaart dat alle naden die "blootgesteld worden bij gebruik" getest moeten worden voor wat betreft weerstand tegen permeatie van vloeistoffen volgens clausule 4.11 in de 14325 norm. Welke naden zijn “blootgesteld bij gebruik”? Omwille van praktische redenen kunnen we veronderstellen dat dit alle naden zijn… iemand die bescherming wenst tegen een gevaarlijke chemische stof, kan niet garanderen dat een bepaalde naad op een kledingstuk NOOIT is "blootgesteld bij gebruik"!

2) De prestatieklasse die gerealiseerd wordt in de permeatietest moet minstens klasse 1 – of >10 minuten zijn. Men zou kunnen stellen dat deze verklaring uitsluitend van toepassing is op de vereiste voor kledingstukken die het lichaam slechts gedeeltelijk bedekken - maar dit zou een manipulatie van de norm zijn - waarom moeten gedeeltelijk bedekkende kledingstukken een minimumnorm van klasse 1 behalen, terwijl volledig bedekkende kledingstukken slechts minder dan 10 minuten moeten presteren?

3) Merk op dat geen enkele norm een specifieke chemische stof aanduidt die getest moet worden. Bijgevolg kan de test voor ELKE chemische stof zijn en hoewel de meeste gerenommeerde producenten permeatietests uitvoeren voor een hele reeks chemische stoffen, vereist de norm echter dat slechts EEN stof wordt getest en dat een minimumprestatie van Klasse 1 wordt gehaald.

Kortom, de EN14605 Type 3 en 4 norm vereist dat zowel stof ALS naad getest worden op permeatieweerstand tegen minstens 1 chemische stof en dat een minimale prestatie van Klasse 1 of langer dan 10 minuten wordt gerealiseerd. En hier komt het punt in verband met naadconstructie. Zoals we beschreven hebben is een gebonden naad niet afgedicht; deze heeft stikgaten. Het is ondenkbaar dat een niet-afgedichte naad in alle omstandigheden een klasse 1 kan halen in een permeatietest tegen een chemische stof. Eenvoudig gesteld, een gebonden naad kan gewoon niet slagen voor deze vereiste; bijgevolg kan geen enkel kledingstuk met gebonden naden gecertificeerd worden als Type 3 of 4.

Besluit

Het was omwille van deze reden dat in de periode volgend op de 2005 herziening van de Type 3 en 4 norm, bestaande Type 4 kledingstukken met gebonden naden van de markt werden gehaald en het is omwille van deze reden dat GEEN enkele Type 4 gecertificeerde kledingstukken met gebonden naden op de markt mogen zijn. Alle kledingstukken die dit wel zijn, zijn verkeerd gecertificeerd en moeten vermeden worden.

Er volgt hier een tweede besluit uit; sedert 2005 moeten alle Type 3 en 4 kledingstukken minstens één chemische permeatietest ondergaan op een naad die minstens Klasse 1 behaalt. Het loont de moeite om te bevestigen dat dit gebeurd is op het kledingstuk dat u gebruikt. Wat is het uiteindelijke doel van permeatietests op de stof indien er geen indicatie is dat de naad een gelijkaardig niveau van bescherming biedt?

© 2016 Lakeland Inc. All Rights Reserved.