Brand Hero

Lakeland Europe Blog – Nederlands

Lakeland Europe Blog Lakeland Europe Blog – Français Lakeland Europe Blog – Deutsch Lakeland Europe Blog – española Lakeland Europe Blog – Italiano Lakeland Europe Blog – Nederlands Lakeland Europe Blog – Polski
 English  Français  Deutsch  española  Italiano  Nederlands  Polski

Vraag: Wanneer is een "Doordringing" geen "Doordringing"?

Antwoord? "Vraag het aan Frank"

Eén van de verwarrende en vaak verkeerd geïnterpreteerde aspecten bij de keuze van een chemisch pak is de chemische permeatietest - die door velen wordt gebruikt als een eenvoudige indicatie van de effectiviteit van een chemisch pak tijdens een selectieproces. Maar het testresultaat dat het vaakst wordt geciteerd en gebruikt - de "Doordringing" - de correctere benaming is de "Genormaliseerde doordringing" - en die wordt geciteerd in minuten, is in feite geen "doordringing", toch niet zoals de meesten van ons de term zouden verstaan. Wat is het dan?Chemmax 3 - 2.jpgWat is genormaliseerde doordringing in een permeatietest?

Het resultaat van een permeatietest (in Europa EN 6529) wordt vaak geciteerd als >480 minuten. Momenteel interpreteren - wat begrijpelijk is gezien de terminologie - veel mensen dit als:-

“Er dringen geen chemicaliën door de stof voor 480 minuten, dus ben ik minstens 480 minuten veilig”.

…wat logisch lijkt. Helaas is dit niet wat “doordringing” betekent. “Genormaliseerde doordringing” heeft zelfs een zeer specifieke definitie en het is NIET “wanneer de chemische stof voor het eerst door de stof dringt”.

De “doordringing” is als volgt gedefinieerd:-

De tijd nodig voordat de SNELHEID waarop de permeatie plaatsvindt 1,0 microgram per minuut per vierkante centimeter bereikt – dus wanneer het een snelheid van 1,0µg/min/cm2 bereikt. Dus de “doordringing” wordt geregistreerd op het punt wanneer die permeatie een bepaalde snelheid bereikt en niet wanneer de permeatie begint.

(* Opmerking: in de US ASTM equivalente test wordt 0,1µg/min/cm2 gebruikt)

U begrijpt wellicht onmiddellijk welke implicatie dit heeft; dat op het ogenblik van "doordringing" in de test, de chemische stof al door de stof aan het doordringen is

Permeation Graph Nov 2016 -reduced.jpgDit is het best te begrijpen aan de hand van een grafiek van een hypothetische chemische stof; de ruimte tussen de eerste geïdentificeerde doordringing (A) en de genormaliseerde doordringing (B) aan 1,0µg/min/cm2 bedraagt 180 minuten. Gedurende deze periode (C) dringt de chemische stof aan een toenemend tempo door de stof… (en let erop dat het gearceerde gebied onder de lijn (D) het volume vertegenwoordigt dat over tijd is doorgedrongen…)

U hoeft niet te panikeren bij deze onthulling – als het al een onthulling is; Eerst en vooral, met een >480 minuten resultaat, heeft de permeatie mogelijk helemaal niet plaatsgevonden (hoewel u gewoon niet weet of het al dan is doorgedrongen aan de hand van de "doordringing" tijd); en als tweede hebben we het hier over ZEER kleine hoeveelheden chemische stof. Een “gram” (g) is miniem, en een microgram (µg) is een miljoenste (of 0,000001) van een gram. Dus permeatie aan minder dan 1,0µg/min/cm2 is hoogstwaarschijnlijk niet (afhankelijk van de chemische stof) kritiek. En uiteraard doet zich dit alleen voor INDIEN contact met de chemische stof is opgetreden en in stand werd gehouden. Het probleem is dat verschillende chemische stoffen verschillende niveaus van toxiciteit hebben… dus “hoogstwaarschijnlijk niet” is niet goed genoeg. Het kan kritiek zijn… en momenteel zijn teveel mensen er zich niet eens van bewust dat permeatie kan optreden…

De vanzelfsprekende implicatie hiervan is dat de permeatietestdoordringing NIET gebruikt kan worden zoals deze nu zeer vaak wordt gebruikt – om tijden voor veilig gebruik aan te duiden; deze test levert gewoonweg onvoldoende informatie (en de EN 6529 teststandaard bevestigt dit ook zelf, waarbij deze aangeeft dat deze uitsluitend als vergelijking is bedoeld en niet geschikt is om veilige blootstellingsniveaus aan te duiden). Wat ons het volgende probleem oplevert:-

"Hoe weet je hoe lang je beschermd bent?"

Wel, het zal u verheugen om te horen dat er een oplossing IS en in toekomstige blogs zullen we deze en verwante problemen in meer detail bespreken. Maar om te beginnen, zou ik aanbevelen om dit artikel te lezen in het november nummer van Health and Safety International over Frank Schaaf, hoofdverpleger bij Evonik in Antwerpen.

Waarom specifiek dit artikel lezen? Omdat Frank het antwoord heeft...

http://www.hsimagazine.com/article/how-long-am-i-safe

 

© 2016 Lakeland Inc. All Rights Reserved.