Brand Hero

Lakeland Europe Blog – Nederlands

Lakeland Europe Blog Lakeland Europe Blog – Français Lakeland Europe Blog – Deutsch Lakeland Europe Blog – española Lakeland Europe Blog – Italiano Lakeland Europe Blog – Nederlands Lakeland Europe Blog – Polski
 English  Français  Deutsch  española  Italiano  Nederlands  Polski

VOGELGRIEP en besmettelijke stoffen: Begrip en verduidelijking van EN 14126 tests en classificaties

Nu uitbraken van vogelgriep geïdentificeerd zijn in verschillende Europese landen, inclusief in het VK, zal dit hoogstwaarschijnlijk een uitbreidend verhaal zijn aanvang 2017 – en we publiceren ons advies over geschikte beschermende kleding vroeg in het nieuwe jaar.

avian flu image hi res.jpgMaar, zoals het geval was tijdens de Ebola Crisis twee jaar geleden, blijft er een ernstig misverstand bestaan over de tests en classificaties in de belangrijke EN 14126 standaard (kleding voor bescherming tegen besmettelijke stoffen) waarbij sommige fabrikanten classificatie claimen voor de ISO 16603 test waar naar verwezen wordt. Dit is ofwel een verkeerd begrip of een verkeerde voorstelling van de standaard en in het ergste geval kan dit ernstige gevolgen hebben. Een correcte begrip van EN 14126 is belangrijk bij de keuze van de gepaste beschermende kleding en deze blog legt de feiten uit.

EN 14126 bestaat uit vier relevante en geclassificeerde tests - en geen vijf zoals sommige beweren. Er worden vijf tests vermeld, maar de eerste (ISO 16603) wordt uitsluitend gebruikt om een startpunt aan te geven voor het uitvoeren van de 'echte' test voor bescherming tegen besmet bloed en lichaamsvloeistoffen, ISO 16604. De classificatietabel hiervoor houdt UITSLUITEND verband met de ISO 16604 test, er is GEEN CLASSIFICATIE voor ISO 16603 en het claimen van dergelijke classificatie is betekenisloos; het is geen test die een bewijs van bescherming aangeeft. Dus wanneer fabrikanten een classificatie volgens ISO 16603 claimen, kan men alleen veronderstellen dat het een resultaat is van een verkeerd begrip van de standaard

In geval van twijfel, let dan op het onderstaande citaat in clausule 4.1.4.1 van de standaard zelf:-

MicroMax-TS in lab.jpg______________________________________________________________

“4.1.4.1 Bestendigheid voor besmette vloeistoffen onder hydrostatische druk

Bij het testen in overeenstemming met SO FDIS 16603 en ISO/FDID 16604 worden de materialen geclassificeerd volgens de prestatieniveaus zoals voorzien in Tabel 1 [hier niet weergegeven] zoals verkregen in de bacteriofaagtest (ISO/FDIS 16604).

N.B.: De synthetische bloedtest (IS/FDIS 16603) wordt gebruikt voor screeningdoeleinden d.w.z. om het niveau te voorspellen waar de doorhaling verwacht kan worden tijdens het uitvoeren van de bacteriofaagtest (ISO/FDIS 16604)”

_______________________________________________________________

Ik heb de belangrijkste zinnen aangeduid en het is vrij ondubbelzinnig: Tabel 1 classificatie verwijst naar resultaten verkregen in ISO 16604 en niet 16603. Er bestaat geen classificatietabel voor ISO 16603. Bovendien legt de clausule duidelijk uit dat ISO 16603 uitsluitend wordt gebruikt voor screeningdoeleinden als voorbereiding op ISO 16604.

Voor een meer gedetailleerde analyse van de EN 14126 standaard inclusief waarom ISO 16603 niet geschikt is voor de indicatie van een beschermingsniveau, download u het verduidelijkingsdocument inzake EN 14126 dat werd geproduceerd tijdens de ebolacrisis toen hetzelfde misverstand duidelijk bleek op de markt, via de onderstaande link…

http://www.lakeland.com/media/wysiwyg/Europe/EC_Technical_Data_Sheets/Clarification_on_the_EN_14126_standard_Feb_2015.pdf?utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.lakeland.com%2Feurope%2Fresources%2Ftechnical-guides.html

Ons adviesdocument met betrekking tot beschermende kleding voor vogelgriep zal zo vroeg mogelijk in 2017 beschikbaar zijn.

© 2017 Lakeland Inc. All Rights Reserved.