Brand Hero

Lakeland Europe Blog – Nederlands

Lakeland Europe Blog Lakeland Europe Blog – Français Lakeland Europe Blog – Deutsch Lakeland Europe Blog – española Lakeland Europe Blog – Italiano Lakeland Europe Blog – Nederlands Lakeland Europe Blog – Polski
 English  Français  Deutsch  española  Italiano  Nederlands  Polski

Hoe kunt u tijden voor veilig gebruik voor chemische pakken berekenen

Ons blog Wanneer is een "Doordringing" geen "Doordringing" onderzocht waarom permeatietest “doordringing” niet gebruikt kan worden om aan te duiden hoe lang u een chemisch pak veilig kunt gebruiken; dat is niet alleen waar een testdoordringing niet voor is bedoeld, maar het is ook volledig ongeschikt voor het doel. Dat levert een probleem op voor gebruikers van een chemisch pak… Hoe weet u hoe lang u veilig bent?

Indien u het artikel over Frank Schaaf, Hoofverpleger bij Evonik, in “Health & Safety International” heeft gelezen, weet u al dat er een oplossing is... een relatief eenvoudige berekening die gemaakt kan worden. Hier is het…

ChemMax 3 with permasure Screen tablet with blur-1.jpgOm veilige tijden voor gebruik van chemische pakken te berekenen moet u twee zaken weten;

  1. “Hoeveel van de chemische stof kan doordringen?” (of “met hoeveel ervan u in contact kunt komen?”) en
  2. “Is die hoeveelheid schadelijk?”

“Hoeveel van de chemische stof kan doordringen?”


Doorgedrongen volume kan berekend worden aan de hand van slechts drie cijfers:-

  1. De permeatiesnelheid: de snelheid waarmee permeatie plaatsvindt
  2. Vervuild oppervlak: het oppervlak van het pak dat mogelijk vervuild is met de chemische stof
  3. De duur van de blootstelling: De tijdsperiode waarin het pak mogelijk is blootgesteld aan de chemische stof

Vermenigvuldiging van deze cijfers geeft het mogelijke volume dat over tijd is doorgedrongen. Hieronder volgt een voorbeeld:-

calc table - dutch.jpgEr worden drie versies van het resultaat weergegeven;

a) Het totale doorgedrongen volume in microgram (µg),
b) Hetzelfde in gram, en
c) Het volume in microgram per vierkante centimeter. Elk van deze kan handig zijn.

De resultaten worden weergegeven voor verschillende tijdsperioden… 30 minuten, 60 minuten, 90 minuten enzovoort.

Dus nu hebben we een idee hoeveel chemische stof over tijd kan doordringen. De volgende vraag is zal dat volume schade berokkenen?”

Zal het berekende doorgedrongen volume schade berokkenen?

Elke chemische stof is anders en de variatie van toxiciteit kan aanzienlijk zijn. Van sommige uiterst toxische chemische stoffen is slechts een kleine hoeveelheid nodig om schade te berokkenen. Van andere chemische stoffen met lage toxiciteit is een grote hoeveelheid nodig. Dit wordt weergegeven op de onderstaande grafiek voor permeatiesnelheid. Het oppervlak onder de curve met permeatiesnelheid stelt het doorgedrongen volume voor.

perm graph flemish.jpgEr worden drie niveaus van toxiciteit weergegeven:
‘A’ is lage toxiciteit (volume nodig om schade te berokkenen is groot),
‘B’ is medium toxiciteit, en,
‘C’ is hoge toxiciteit (volume nodig om schade te berokkenen is laag).

 


Het berekenen van de veilige tijd voor gebruik van het kledingstuk vereist vergelijking van het doorgedrongen volum met chemische toxiciteit. De dermale toxiciteitslimieten kunnen in uiteenlopende vormen worden verkregen, zoals microgram per minuut per vierkante centimeter. Bijvoorbeeld in het geval van tolueen, een chemische stof met een relatief hoge toxiciteit, het wordt mogelijk genoteerd als 20 µg/min/cm2. Dus indien de bovenstaande berekening van doorgedrongen volume (regel 3 in de tabel) verband houdt met tolueen, is de limiet voor veilig gebruik tussen de 60 en 90 minuten. Men kan het precieze punt berekenen, maar gezien vanuit het perspectief van het veiligheidsbeheer en in het inbouwen van veiligheidsmarges, zou het een goed beleid zijn om de maximale tijd voor veilig gebruik in dit geval in te stellen op 60 minuten.

In sommige andere gevallen kan een toxiciteitsniveau anderzijds worden ingesteld als een totaal volume. In dit geval kan het berekende totale doorgedrongen volume op dezelfde manier gebruikt worden - door het over tijd te vergelijken met het toxiciteitslimietvolume.

 

Het moeilijke bij het identificeren van veilige gebruikstijden is niet de berekening zelf. Wat moeilijker is, is het verkrijgen van de informatie om die berekening uit te voeren. Terwijl het oppervlak en duur van blootstelling vrij eenvoudig te berekenen zijn, gebaseerd op de parameters van de toepasing, is een relevante doordringingssnelheid en bruikbare toxiciteitslimiet minder toegankelijk. Het eerste kan beoordeeld worden aan de hand van de volledige permeatietestrapporten van de fabrikant (maar houd er rekening meer dat permeatiesnelheden zelden constant zijn over tijd en verschillen afhankelijk van de temperatuur) terwijl de laatste beschikbaar is aan de hand van verschillende chemische informatiebladen en websites. Maar gezien het tekort en de uiteenlopendheid van de beschikbare informatie, suggereert een goede praktijk dat men moet uitgaan van het 'worst case scenario'... het inbouwen van brede veiligheidsmarges is een goed idee.

Hier is het principe belangrijker dan de details; terwijl het slechte nieuws is dat "doordringing" geïdentificeerd in een permeatietest niet gebruikt kan worden om tijd voor veilig gebruik aan te geven, het goede nieuws is dat tijd voor veilig gebruik berekend kan worden. Het belangrijkste is dat veiligheidsmanagers dit soort analyse moeten uitvoeren om te bepalen hoe lang operators een pak veilig kunnen gebruiken, in de plaats van te steunen op doordringing van permeatietest - wat niet bedoeld noch geschikt is voor dit doeleinde.

© 2017 Lakeland Inc. All Rights Reserved.